ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕКТРОННОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ МЕДСЕСТРИНСТВА

Ключові слова: освітнє середовище, інформаційне освітнє середовище, електронний освітній ресурс, вищий медичний навчальний заклад, професійна підготовка майбутніх магістрів медсестринства, вища медсестринська освіта

Анотація

У статті розкрито роль інформаційно-освітнього середовища в сучасному контексті євроінтеграції, реформування та модернізації освіти, імплементації нового законодавства в діяльність вищих медичних навчальних закладів. Обґрунтовано ефективність використання інформаційно-освітнього середовища для забезпечення якості підготовки фахівців в умовах інформаційного суспільства та розвитку інформаційно-комунікативних освітніх технологій. Розглянуто специфіку нового інформаційного освітнього середовища, що формується в результаті інформатизації суспільства. Досліджено дидактичний потенціал електронного інформаційного освітнього середовища як технологічної основи й невід’ємного компонента сучасної системи вищої медсестринської освіти. Визначено основні компоненти електронного інформаційного освітнього середовища професійної підготовки майбутніх магістрів медсестринства (структура дистанційного курсу, засоби доставки змісту навчальних курсів, засоби і способи взаємодії між студентами та викладачами-тьюторами, методи оцінки знань, підготовка викладачів-тьюторів).

Опубліковано
2018-01-22
Розділ
ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ