ЗАСТОСУВАННЯ ВЧИНКОВОГО ПІДХОДУ В. А. РОМЕНЦЯ У ДОСЛІДЖЕННІ ІСТОРИЧНОГО ПОСТУПУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ XX СТОЛІТТЯ

Ключові слова: вчинковий підхід, сторичний поступ, психологічна наука, «відкрита психологічна криза»

Анотація

У статті автор застосовує ідеї вчинкового підходу щодо дослідження поступу історико-психологічної науки в період «відкритої психологічної кризи», що мала місце у 20-30 рр. XX cтоліття.

Історичний поступ психології знайшов відбиток у працях багатьох поколінь учених різних епох і країн. Загалом його можна викласти у вигляді сукупності різноманітних поглядів на сутність психіки та результатів її пізнання. Проте значно цікавіше простежити логіку цих поглядів закономірності їхнього виникнення та розвитку. У такому разі історія психології демонструє закономірності руху світової психологічної думки, нагадує про зв'язок між минулим, теперішнім та майбутнім.

У межах статті, історичний поступ розглянуто автором з позицій психології вчинку не як занепад, а як зміна парадигм, використовуючи мову В. А. Роменця «період «дії» змінюється періодом «післядії», і ця зміна обумовлена розквітом практичних напрямків психологічної науки, яка була обумовлена вимогами суспільства.

Автор наголосив на необхідності більш детального дослідження періоду «відкритої психологічної кризи» з урахуванням культурно-історичного контексту щодо розвитку психологічних шкіл та напрямів першої третини XX століття.

Опубліковано
2018-01-22
Розділ
ПСИХОЛОГІЯ