Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету  імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. наук. праць. – Випуск 40 / Редкол.: В.І. Шахов (голова) та ін. – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2013. – 392 с.

Опубліковано: 2018-04-10

Весь випуск