Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: // Зб. наук. праць. – Випуск 26 / Редкол.: М.І. Сметанський (голова) та ін. – Вінниця: ТОВ фірма “Планер”, 2009. – 435 с.

Опубліковано: 2018-06-14

Весь випуск