Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія. – Випуск 6. Частина 1.– Вінниця: РВВ ДП
“Державна картографічна фабрика”, 2002. – 194 с.

Опубліковано: 2018-06-14

Весь випуск