Збірник наукових праць «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми», визнаний МОН України (Наказ №1328 від 21.12.15р.) виданням, де можуть публікуватися матеріали кандидатських і докторських дисертацій.

Головні наукові напрями:

  • Методологічні проблеми впровадження інформаційних технологій та інноваційних методик у навчальний процес освітніх закладів.
  • Сучасні проблеми навчання, виховання та розвитку учнів середньої загальноосвітньої школи.
  • Психолого-педагогічні проблеми навчання, виховання та розвитку учнів професійно-технічних навчальних закладів.
  • Діяльність коледжів і училищ в умовах інформатизації вищої освіти.
  • Психолого-педагогічні засади впровадження сучасних інформаційних технологій і методик навчання студентів ВНЗ.

Робочі мови: українська, англійська, німецька, польська, російська.

Адреса: вул. Острозького, 32, м. Вінниця, 21100
Телефон: +3(80432)279076
Факс: +3(80432)279076
E-mail: sit@vspu.edu.ua
ISSN: 2412-1142 (print)
Засновник: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Індексація: Google Scholar, Index Copernicus, Україніка наукова, Національна бібліотека ім. Вернадського