Гуревич Роман Семенович, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Інститут магістратури, аспірантури, докторантури, директор (головний редактор).

Коломієць Алла Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, кафедра математики і інформатики, завідувач (заступник головного редактора).

Шевченко Людмила Станіславівна, кандидат педагогічних наук, доцент. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, кафедра інформаційних та інноваційних технологій в освіті, доцент (відповідальний секретар).

Биков Валерій Юхимович, доктор технічних наук, професор, дійсний член НАПН України. Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, директор.

Ничкало Нелля Григорівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України. Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, академік-секретар.

Радкевич Валентина Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кор. НАПН України. Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, директор.

Лук’янова Лариса Борисівна, доктор педагогічних наук, професор. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, директор.

Козяр Михайло Миколайович, доктор педагогічних наук, професор. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, ректор.

Акімова Ольга Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, кафедра педагогіки, завідувач.

Матяш Ольга Іванівна, доктор педагогічних наук, професор. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, кафедра алгебри і методики навчання математики, завідувач.

Тарасенко Галина Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, кафедра дошкільної і педагогічної освіти, завідувач.

Ковтонюк Мар’яна Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, кафедра математики і інформатики.

Шахов Володимир Іванович, доктор педагогічних наук, професор. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, кафедра психології, професор.

Кадемія Майя Юхимівна, кандидат педагогічних наук, доцент. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, кафедра інформаційних та інноваційних технологій в освіті, завідувач.

Беженар Юлія Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент. Установа освіти «Вітебський державний університет імені М. П. Машерова», художньо-графічний факультет, декан (Білорусь).

Гуревич Ірина, професор, PhD, технічний університет м. Дармштадт. Інститут переробки знань, директор (ФРН).

Ляска Евгенія Івона, доктор педагогічних наук габілітований, професор звичайний. Жешувський університет, вища школа педагогічна в Мисловицях (Польща).