Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

Вимоги до оформлення статті

1. Структура статті:
  - ініціали та прізвище автора, місто, країна, електронна адреса (у верхньому правому куті аркуша) (укр. англ. мовами);
  - УДК (у верхньому лівому куті аркуша);
  - назва і текст статті однією з робочих мов конференції;
  - література (згідно з останніми вимогами);
  - анотації українською, англійською мовою (до 1500 знаків), ключові слова (8-10 слів або словосполучень).

2. У тексті статті посилання на використані джерела подаються в круглих дужках; зазначається порядковий номер і через кому сторінка цитованого джерела, наприклад: (7, с. 35).

3. Текст статті друкується на аркуші формату А4; міжрядковий інтервал – 1,5; шрифт – Times New Roman 14. Усі поля по 20 мм. Графічні об’єкти чи малюнки, що використанні у статті, повинні бути чорно-білими, чіткими, в форматі: jpg, gif, bmp; зображення, виконані в MS Word, не приймаються.

4. Сторінки статті нумеруються за порядком, без пропусків і буквених позначень. Автор підписується на звороті останньої сторінки, чим підтверджує, що дати, цитати, фактичні дані, бібліографія звірені, а стаття готова до видання.

Усі статті рецензуються редакційною колегією.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.