ПРОФЕСІЙНО‐ПЕДАГОГІЧНА КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ЙОГО ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ

  • О. М. Гомонюк
Ключові слова: професійно‐педагогічна культура, майбутній соціальний педагог, саморозвиток, самореалізація

Анотація

Вимоги, що висуваються до сучасного соціального педагога, вимагають удосконалення професійного навчання студентів у ВНЗ. Важлива роль у цьому процесі належить професійно‐педагогічній культурі, що синтезує соціокультурний, інтелектуальний, моральний потенціал студентів і викладачів.
Соціально‐педагогічна діяльність, спрямована, з одного боку, на вирішення завдань соціального виховання, а з іншого боку, на надання соціальної допомоги різним групам населення, зумовлює необхідність розроблення проблем, пов’язаних з побудовою «ідеальної моделі» (професіограми) особистості й діяльності соціального педагога.
В акмеології велика увага приділяється розвитку професіоналізму на етапі активного вступу людини до трудової діяльності. Основи професіоналізму закладаються в процесі професійно‐педагогічної освіти.
Тому, щоб досягти акмеологічних вершин, майбутній соціальний педагог має навчитися правильно і раціонально організовувати свою пізнавальну діяльність, визначати об’єм і види своєї роботи, форми самоконтролю і аналізу виконуваних завдань, а також уміти коригувати якісні сторони форм і шляхів самоосвіти і самовиховання.
Основою організації самовиховання, самоосвіти та саморозвитку студентів є діяльність, спрямована на зміну своєї особистості, – це свідома робота над собою, активна участь в житті суспільства.
В статті розкрито особливості формування професійно‐педагогічної культури майбутнього соціального педагога та її складових – саморозвитку та самореалізації.

Опубліковано
2017-11-25
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 1