СИСТЕМА ВПРАВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО АНГЛОМОВНОГО ПИСЕМНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ

  • Жовнич О. В.
Ключові слова: система вправ, формування компетентності, професійна орієнтованість, англомовне писемне спілкування, майбутні журналісти

Анотація

Стаття присвячена методичним особливостям розроблення системи вправ для професійно орієнтованого навчання студентів-журналістів англомовного писемного спілкування засобами блог-технологій. З метою оптимального формування компетентності професійно орієнтованого англомовного писемного спілкування майбутніх журналістів система вправ із їх навчання англомовного писемного спілкування має реалізувати вихідні теоретико-методологічні основи, визначені методичні засади, врахувати проблеми, умови і результати навчальної діяльності. На думку автора, ця система містить необхідні для майбутніх журналістів комплексні вправи-модулі умовнокомунікативного, комунікативного, рецептивно-репродуктивного, творчо-продуктивного характеру, спрямовані на написання нарису, замітки, репортажу, газетної та журнальної статті, рецензії, огляду, коментарів, інтерв’ю, відкритого листа. Запропоновані вправи є взаємопов’язаними, лінгвістично та стилістично спрямованими, різножанровими, скерованими на стимулювання професійно орієнтованої мовленнєвої навчальної діяльності студентів.

Опубліковано
2018-01-29
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4