ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ НА ПОДІЛЛІ В КІНЦІ XVIII – ПОЧАТКУ XX СТ.

  • Зузяк Т. П.
Ключові слова: Поділля, педагогічна освіта, періодизація педагогічної освіти, тенденції розвитку педагогічної освіти

Анотація

В статті проаналізовані соціокультурні та історичні передумови становлення педагогічної освіти на Поділлі наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ ст., узагальненні результати історіографічного пошуку, виокремлені самостійні періоди, а також обґрунтувані тенденції та закономірності кожного із періодів розвитку педагогічної освіти Поділля розглядуваного періоду. Доведено, що накопичений досвід організації системи підготовки вчителів на Поділі наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ ст. є досить суперечливим. Доведено, що саме на Поділлі велися активні пошуки розвитку системних чинників професійно-педагогічної та практичної підготовки майбутніх учителів, обґрунтовувалася необхідність спеціальної педагогічної освіти на засадах духовності, соціальних і професійних цінностей людської особистості.

Опубліковано
2018-01-29
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4