ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  • Кириленко Н. М.
  • Кириленко В. В.
Ключові слова: мовна освіта, навчальний процес з іноземної мови, впровадження ІКТ, функції спілкування, комунікація, комунікативна інтеракція, вербальна та невербальна поведінка

Анотація

У статті розглядаються комунікативні аспекти особистості майбутніх учителів іноземної мови та аналіз функціональної структури вербальної взаємодії в навчальному процесі. Робиться висновок, що успіх підготовки педагогічних кадрів у вищих навчальних закладах безпосередньо залежить від визначення нових цілей і змісту навчання іноземної мови на різних рівнях та від інтенсивності використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання, що, в свою чергу, сприяє розвитку індивідуальних когнітивних стилів студентів, здійсненню адекватного контролю за рівнем сформованості професійних знань і умінь. У статті також представлені класифікація функцій спілкування та завдання учителя іноземної мови для успішної комунікації іноземною мовою і повноцінного спілкування. Наголошується на тому, що нині неможливо уявити вивчення іноземної мови, як в школі, так і в вищому навчальному закладі без використання інформаційно-комунікаційних технологій, які сприяють засвоєнню адекватних форм вербальної та невербальної поведінки в процесі вивчення іноземної мови. Адже комп'ютеризація навчального процесу спонукає до перегляду традиційних форм і методів викладання іноземної мови та виникнення нових форм проведення уроків.

Опубліковано
2018-01-29
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4