ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ У ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

  • Костиря І. В.
Ключові слова: теоретичні питання, лідерство, формування лідерської позиції, майбутній інженер, соціальна компетентність, професійна компетентність, педагогічна модель, навчально-виховний процес, вищий технічний навчальний заклад

Анотація

Стаття присвячена висвітленню теоретичних питань щодо формування лідерської позиції у студентів вищих технічних навчальних закладів. В роботі досліджуються теоретичні засади, на яких ґрунтується створення якісного методичного забезпечення навчально-виховного процесу при формуванні лідерської позиції у майбутніх інженерів. В дослідженні автор розглядає проблеми становлення лідерської позиції у студентів вищих технічних навчальних закладах у філософському, психологічному та педагогічному аспектах. В статті зосереджено увагу на питаннях формування соціальної та професійної компетентності сучасного інженера в контексті феномену лідерства в умовах навчально-виховного процесу вищих технічних навчальних закладів. Актуалізується потреба у вдосконаленні методик та механізмів підготовки у вищій технічній школі фахівців-лідерів. Автором пропонується модель формування лідерської позиції майбутніх інженерів у навчально-виховному процесі у вищих технічних навчальних закладах. У статті зазначено перспективи щодо подальшого удосконалення підготовки майбутніх інженерів в вищих технічних навчальних закладах на ґрунті посилення гуманітарної, особливо, психолого-педагогічної підготовки фахівців та виховного характеру навчання.

Опубліковано
2018-01-30
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4