ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

  • Н. Компанець

Анотація

Метою даної роботи є аналіз використання інформаційно-комунікативних технологій для активізації пізнавальної діяльності студентів під час навчання. У всьому світі відзначається підвищений інтерес до проблем якості освіти. Створюється світова система моніторингу, яка необхідна для отримання об’єктивної інформації про результати навчання, для виявлення умов підвищення успішності учнів, їх більш ефективного залучення до активного життя і готовності опановувати знання. Навколо проблеми якості освіти ведеться багато суперечок. Боротьба за якість освіти висувається як провідне завдання в діяльності освітніх установ. Кожен шукає шляхи її вирішення по-своєму. В свою чергу, якість освіти зводиться до якості навчання. Сучасний етап розвитку освіти характеризується широким впровадженням в навчальний процес комп’ютерних технологій. Вони дозволяють вийти на новий рівень навчання, відкривають раніше недоступні можливості, як для викладача, так і для студентів. Навики користувача ПК і ринок навчальних програм, мультимедійних довідників, Інтернет відкривають великі можливості самоосвіти. Головним стає навчити користуватися новими знаннями, правильно впровадити їх в інтелектуальне середовище студентів, акцентувати тематичні та міжпредметні зв’язки, сформувати стійкі навички практичного застосування знань, розвинути на їх основі розумові та творчі здібності, забезпечити вихід на більш високий рівень освітнього процесу.

Було розглянуто використання та ефективність таких методів: використання мультимедійних презентацій при поясненні нового матеріалу, використання проекційного обладнання, використання інтерактивної дошки, використання комп’ютерного тестування для оцінки знань, умінь і навичок учнів, використання дистанційного навчання для підвищення якості освіти.

Опубліковано
2018-01-30
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4