ВИКОРИСТАННЯ ІКТ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЯК ЗАСОБУ ПІДВИЩЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ТА ЯКОСТІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

  • Л. Л. Коношевський
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, інформатизація освіти, інтенсифікація навчання, електронні освітні ресурси, золоте правило дидактики, навчання дисциплін математичного циклу, мультимедійні технології, підвищення ефективності навчання, самостійна робота студентів

Анотація

У статті висвітлено значення застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі педагогічних вищих навчальних закладів як засобу інтенсифікації й активізації навчальної пізнавальної діяльності,
становлення професійного рівня майбутнього вчителя математики і підвищення доступності й якості освітніх послуг. Комп’ютер на заняттях дисциплін математичного циклу стає реальною необхідністю. Замість дошки використовуються електронні демонстрації, динамічні малюнки, що дають можливість, за потреби, повторити пояснення, звертаючи увагу студентів на складнощі, що виникають.

Ядром сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в освіті є електронні освітні ресурси – інформаційні джерела в електронному вигляді, які можуть бути використані в навчанні. Активне впровадження електронних освітніх
ресурсів у навчальний процес вищих навчальних закладів окреслило зміни методів і форм навчання. Як показує світовий досвід інформатизації освіти, аналіз сформованих національних колекцій електронних освітніх ресурсів, інформаційно-комунікаційні технології стають невід’ємним компонентом цілісного освітнього процесу в кожному вищому навчальному закладі.

Впровадження у навчання інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє вийти на створення індивідуальних освітніх траєкторій, зробити його особистісно орієнтованим і максимально збільшити питому вагу самостійної роботи студентів.

Опубліковано
2018-01-30
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4