ВИВЧЕННЯ СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСТВА В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ЛІТЕРАТУРИ

  • Папушина В. А.
Ключові слова: естетична культура, фахові компетентності, діагностико-мотиваційний, когнітивно- лінгвокультурний, особистісно зорієнтований, діяльнісно-практичний етапи

Анотація

У статті показано етапи формування естетичної культури студентів, пошуки ефективних шляхів, методів, прийомів роботи над цією важливою проблемою. На початковому етапі формування естетичної культури значна увага приділена емпіричним методам, широке використання яких відкриває широке поле для індивідуальної роботи викладача зі студентами. Анкетування, тестування, опитування, міні-твори, спостереження тощо дають можливість постійно визначати та коригувати рівні сформованості естетичної культури – поверховий, неповний, стан хитання, готовність як вищу форму усвідомлення вибору естетичної діяльності. Автором розроблені види контролю та визначено на основі його результатів завдання для динаміки зростання естетичної культури студентів. Щорічні моніторинги результатів показали, що є потреба у подальшому підвищенні формування естетичної культури студентів як поштовху до розширення фахових професійних компетентностей та особистісних чинників. Перспективи подальших розвідок бачимо в розробці методик постійного широкого контролю за індивідуальним зростом естетичної культури кожного студента та співпраці з ним, у спрямуванні діяльності студентів як майбутніх фахівців на високий професійний рівень, що невіддільний від естетичної культури.

Опубліковано
2018-01-30
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4