ОГЛЯД ПРОВІДНИХ ТЕНДЕНЦІЇ ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

  • Поливана А. С.
Ключові слова: громадянське виховання, громадянська культура, тенденції виховання, професійна підготовка, майбутні педагоги, ідеї громадянської культури

Анотація

У статті розглянуто провідні тенденції та специфіку формування громадянської культури у процесі професійної підготовки майбутніх педагогів. Громадянська спрямованість навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі дає можливість реально впливати на формування громадянської культури студента, розширює діапазон виявлення його здібностей, збільшує можливість кожного випускника вишу зайняти гідне становище у суспільстві та виявити свою свідому громадянську активність. Важливим у процесі професійної підготовки майбутніх педагогів є орієнтація на підготовку їх до компетентної і відповідальної участі у суспільному і політичному житті країни на місцевому, регіональному і національному рівнях; акцентування уваги на засвоєнні відповідних знань, умінь і навичок, формуванні громадянських якостей; визнання пріоритетним завдання розвитку особистості, здатної до саморегуляції і самоорганізації соціальної поведінки.

Зміст статті відображає ідеї громадянської культури різних періодів та презентує цілісну картину ідеї громадянської культури майбутнього педагога поч. ХХІ ст.

Опубліковано
2018-01-30
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4