МОНІТОРИНГ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У КОНТЕКСТІ УСВІДОМЛЕННЯ НИМИ АКСІОЛОГІЧНИХ ДОМІНАНТ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Тарасенко Г. С.
Ключові слова: моніторинг, учитель початкових класів, художньо-творчий потенціал педагога, аксіологічні домінанти виховної діяльності

Анотація

У статті розглянуто моніторинг як систему діагностувальних процедур, обумовлених цілепокладанням процесу фахової підготовки педагогів. Представлені результати моніторингу особливостей художньо-творчого осмислення майбутніми вчителями початкових класів ціннісних координат виховної діяльності. Обґрунтована роль художньо-творчої діяльності студентів у побудові виховних стратегій на основі провідних аксіологічних домінант. Художньо-творча діяльність має величезний розвивальний потенціал і є, по суті, педагогічним феноменом, який моделює ставлення вчителя до учнів і обумовлює специфічне прогнозування власної поведінки у тих чи інших педагогічних ситуаціях. Різноманітна художньо-творча діяльність (словесна, графічна, пластична, драматична та ін.) формує у студентів здатність до педагогічної інтерпретації необхідних умов для забезпечення екології дитинства. Обґрунтовується важливість створення педагогічної метафори на основі найвищих духовних цінностей. Творче «відчуття професії», заздалегідь складене уявлення про цілі і засоби педагогічної праці, своєрідні передбачення, здогад, прогноз виховної діяльності якнайкраще можуть бути закарбовані у продуктах художньо-творчої діяльності студентів. Здійснений моніторинг обумовив моделювання шляхів формування рефлексивно-творчої активності особистості майбутнього педагога у процесі фахової освіти. Презентація системи художньо-творчих завдань передбачає висвітлення вірогідних шляхів підготовки студентів до усвідомлення аксіологічних основ педагогічної діяльності.

Опубліковано
2018-01-30
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4