ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОСНОВАМ МАСОВИХ КОМУНІКАЦІЙ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «СОЦІОЛОГІЯ»

  • Ткаченко В. В.
Ключові слова: навчальні технології, особистісно орієнтоване навчання, навчальна активність, розвиток особистості, вища освіта, професійна компетентність, соціологія масових комунікацій, майбутні менеджери

Анотація

У статті висвітлено та проаналізовано авторський досвід проведення занять із соціології масових комунікацій в процесі особистісно орієнтованого навчання майбутніх менеджерів. З’ясовано місце теми «Соціологія масових комунікацій» в навчальній та робочій програмах з дисципліни «Соціологія». Запропоновано власне бачення комплексу принципів особистісно орієнтованого навчання: 1) індивідуальної значущості знань, умінь і навичок, яких набуває майбутній менеджер; 2) послідовного переходу від навчальної через квазіпрофесійну (моделювання професійної) до професійної діяльності в питаннях з приводу соціальних явищ та процесів; 3) проблемного й діалогічного спілкування з приводу питань соціальних явищ та процесів в системі «студент – викладач» і «студент – студент»; 4) особистісно орієнтованого підходу до відбору змісту системи формування професійної компетентності та організації його засвоєння майбутніми менеджерами; 5) ігрового моделювання й рольової перспективи; єдності навчання й виховання особистостей майбутніх менеджерів як професіоналів; 6) обґрунтованого використання різних технологій навчання (як традиційних, так і особистісно орієнтованих). Визначено форми та методи проведення навчальних занять з соціології масових комунікацій із майбутніми менеджерами. Конкретизовано базові елементи навчальної активності майбутніх менеджерів.

Опубліковано
2018-01-30
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4