ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ

  • Цюприк А. Я.
Ключові слова: діяльність, діяльнісний підхід, самостійна робота, студенти вищого навчального закладу

Анотація

У статті обґрунтовано теоретичні засади самостійної роботи студентів у контексті діяльнісного підходу. Проаналізовано основні засади теорії діяльності та показано доцільність використання діяльнісного підходу як теоретичної основи самостійної роботи студентів. Виявлено сутність діяльнісного змісту освіти, що полягає у розв’язанні суперечностей між предметним змістом і формою навчання та є методологічною базою для розроблення теоретичних положень самостійної діяльності у вищих навчальних закладах та містять такі компоненти як перетворюючі дії, акт звертання, акт уяви і рефлексію. Сформульовано теоретичні засади самостійної роботи студентів у контексті діяльнісного підходу, зокрема: координація зусиль викладачів різних дисциплін; практична спрямованість самостійної діяльності; реалізація самостійної функції навчальної діяльності, незалежно від типу навчального закладу; розширення потенційних можливостей розвитку студента; інтеграція навчальної інформації; формування здатності студентів застосовувати самостійно здобуті знання у професійній діяльності; формування професійних знань та вмінь, пов’язаних із використанням мисленнєвого апарату; характер і тип самостійної роботи залежать від того, в яких умовах відбувається процес самостійної діяльності; розробка варіативних підходів, залежно від спеціалізації майбутніх фахівців і забезпечення професійної спрямованості навчання.

Опубліковано
2018-01-30
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4