ОСОБЛИВОСТІ ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ ЗА КОРДОНОМ

  • М. О. Самофалова
Ключові слова: гендерна освіта, гендерна культура, гендерна рівність

Анотація

Для України особливого значення набуває питання реалізації гендерного підходу до навчання й виховання молодого покоління в загальноосвітніх закладах, оскільки формування гендерної культури у майбутнього покоління є запорукою гармонійного розвитку суспільства.

Стаття присвячена розгляду формування гендерної культури та особливостей гендерного виховання у вищих навчальних закладах Німеччини та Польщі. Обґрунтовано потребу реалізації гендерної культури та надані рекомендації щодо впровадження в Україні. Виділено ключові принципи зарубіжного досвіду, які доцільно впроваджувати в Україні. Виявлено, що польські дослідники виокремлюють такі цілі щодо впровадження гендерної рівності в систему освіти як, спрямування на отримання рівних можливостей в освіті та професійного розвитку жінок і чоловіків, доступ до однакових програм та іспитів, усунення стереотипного ставлення до дівчаток та хлопчиків, рівні шанси отримання стипендій та грантів. В основі політики німецького уряду щодо подолання гендерної нерівності у всіх сферах загалом і зокрема, в освіті, лежить ідея політики гендерної пріоритетизації, яка передбачає (ре)організацію, удосконалення, формування та оцінку політичних процесів у такий спосіб, щоб учасники та учасниці прийняття політичних рішень використовували гендерний підхід в усіх сферах суспільного життя. Політика гендерної пріоритетизації може прийматися на рівні окремих університетів, враховуючи що керівництво вищого навчального закладу поважає ідеї рівних прав і можливостей і не проти їх покрокового запровадження. Визначено, що на базі університету проводяться різні тренінги на гендерну тематику для всіх студентів різних спеціальностей з використанням гендерно нейтральної лексики для студентів із несуспільних наук. Враховуючи міжнародний досвід країн Німеччини та Польщі були сформовані позитивні практики утвердження гендерної рівності.

Опубліковано
2017-11-25
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 1