НАСКРІЗНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ПОСІБНИК ФАХОВОГО СПРЯМУВАННЯ: ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

  • Шевчук О. Ф.
Ключові слова: електронний посібник, наскрізний електронний посібник фахового спрямування, навчальний процес, споріднені дисципліни, напрям підготовки, єдина база даних, програмне середовище

Анотація

Розглядаються питання розроблення та впровадженням у навчальний процес наскрізного електронного посібника (НЕП), в якому реалізовано систему міждисциплінарних зв’язків та враховано фахову спрямованість.
Наводяться причини, що спонукають до розроблення та впровадження НЕП, висвітлюються основні особливості та переваги такого посібника при підготовці фахівців відповідного профілю. Акцентується увага на ключових моментах у виборі напрямку та у підготовці НЕП.

Опубліковано
2018-01-30
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4