INCORPORATING VIDEO CONTENT IN THE ESL CLASSROOM: LEARNING STRATEGIES AND CONCEPTUAL SIDELINES

  • Зарічна О. В.
  • Мельник Л. В.
  • Літвінова А. М.
Ключові слова: фільм, трейлер, CLIL, сценарій фільму, методи роботи з мовним і соціокультурним контентом фільму

Анотація

Стаття присвячена проблемі використання автентичних відеоресурсів, зокрема фільмів і трейлерів, у вивченні іноземної мови. Поєднання звукового і візуального образів, реальні ситуації спілкування, що мають відповідне
мовне оформлення та невербальний екстралінгвістичний супровід, дають підстави розглядати фільм як засіб відтворення іншомовного середовища у процесі вивчення іноземної мови. У статті представлена цілісна методика використання даного відеоресурсу від форм роботи, які передують перегляду, а також виконуються в процесі перегляду до таких, які слідують за ним. Особливий акцент зроблено на необхідності відходу від репродуктивного формату обговорення до дескриптивно-аналітичного. Представлені та проаналізовані варіанти використання власне мовного контенту фільму, авторського рукопису, а також мовного і концептуального матеріалу відгуків критиків, поданих на відповідних сайтах характеристик героїв, а також шляхи впровадження методики CLIL як аспекту опрацювання контенту, проблематики фільму і культурно-історичних явищ, включених у сюжет. Як окремий доробок авторів, представлена серія вправ, які зумовлюють перегляд студентами фільмів саме мовою оригіналу. Дана методика спрямована на розвиток усіх умінь іншомовного спілкування, а також підвищення соціокультурної компетенції, забезпечення між предметних зв’язків, а також аналітичних умінь, навичок ведення дискусії, активізацію відповідних мовних одиниць і граматичних кліше.

Опубліковано
2018-01-30
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4