ДЕФІНІЦІЯ ПОНЯТТЯ «ФАХОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ» УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ У НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

  • Дзигаленко Л. М.
Ключові слова: компетентність, професійна компетентність учителя, фахова компетентність учителя технологій

Анотація

У статті проаналізовано підходи до визначання понять «компетентність», «професійна компетентність учителя», «фахова компетентність учителя» у науково-педагогічній літературі. Сформульовано поняття «фахова компетентність вчителя технологій» – це інтегрована якість особистості, що характеризується наявністю у неї відповідних мотивів, потреб і мети; високим рівнем опанування спеціальними знаннями, відповідними вміннями і навиками; сформованістю здатності і якостей особи техніко-технологічного спрямування, необхідними для ефективного виконання перетворювальної діяльності на достатньо високому творчому рівні.

Опубліковано
2018-01-30
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4