ЕЛЕМЕНТИ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЕНЕРГЕТИЦІ ПІД ЧАС ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ З ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

  • Матвійчук А. Я.
  • Філімончук Ю. В.
  • Парфенюк А. В.

Анотація

У  статті,  на  прикладі  лабораторної  роботи  на  тему:  «Дослідження  параметрів  сонячних  батарей»,  пропонується методика вивчення елементів сучасних енергозберігаючих технологій майбутніми вчителями трудового навчання.  Для  практичного  виконання  роботи  розроблена  спеціальна  електротехнічна  установка  на  дослідження  характеристик сонячних батарей.

Виконання роботи здійснюється за такими етапами: ознайомлення з робочим завданням; опрацювання теоретичних відомостей; практична робота, яка полягає у дослідженні параметрів сонячних батарей; опрацювання даних вимірювань та побудова графіків; написання висновків.

При  теоретичній  підготовці  до  виконання  роботи  студенти  знайомляться  з  будовою  і  принципом  дії  сонячних  елементів і світлодіодних ламп, що базується на явищах внутрішнього фотоефекту і запірного шару на межі контакту напівпровідників різного типу провідності.

Практична  частина  роботи  полягає в дослідженні залежності  фото‐ЕРС  від  освітленості  поверхні  батареї  та  побудови графіку такої залежності, а також виконанні послідовного і паралельного з’єднання окремих елементів.

Подібний зміст лабораторного заняття посильний і для учнів старшої школи. Явища, що лежать в основі принципу дії фотоелементів і світлодіодних ламп, відомі учням з уроків фізики – розділу «Електродинаміка».

Опубліковано
2018-01-30
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 2