ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА ПРАВОСВІДОМОСТІ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД

  • Нагорняк С. В.
Ключові слова: правосвідомість, правосвідомість  студентів‐правознавців, правова психологія, правова  ідеологія, структура правосвідомості, функціональна структура правосвідомості

Анотація

У статті розкривається функціональна структура правосвідомості, що функціонує як єдина динамічна система, змістом якої є система правових знань, переконань і почуттів, котрими майбутній юрист керується, здійснюючи професійну  діяльність.  Розвинена  правосвідомість  стає  основою  права  в  сучасному  цивілізованому  суспільстві,  фундаментом становлення правової держави. Зауважується, що з психологічної точки зору, сутність правосвідомості традиційно розглядається як сукупність знань у галузі права, емоційних відношень і установок стосовно права та правової системи у цілому. З точки зору психології правосвідомість відображає суспільні відносини, регульовані нормами права. Вона є суб’єктивним моделюванням об’єктивно‐існуючого правопорядку; її формування розглядається в якості складової правової соціалізації,  що  передбачає  оволодіння  способами  поведінки,  відповідно  до  норм  права.  Правосвідомість  є  складовою  свідомості (не може існувати за межами процесів самооцінки та самовизначення) і котра зароджується, формується та проявляється у діяльності.

У  статті  робиться  акцент  на  тому,  що  правосвідомість  формується на  відповідній  реальній основі, є відносно  самостійним утворенням і виконує лише їй властиві функції. Правосвідомість є безпосереднім провідником права у суспільну діяльність.  Відповідно,  правомірна  та  неправомірна  поведінка  –  це результат певної  сукупності компонентів правової  свідомості.

Особливий  інтерес  для  нас  представляє  функціональна  структура  правосвідомості,  котра  включає  в  себе  когнітивний, афективний і вольовий компоненти, котрі слугують основою для встановлення трьох основних функцій правової свідомості: пізнавальної, оцінювальної та регулятивної. Кожна з цих функцій має свої основні компоненти.

Опубліковано
2018-01-30
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 2