МІЖКУЛЬТУРНІ СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ У ГУМАНІСТИЧНОМУ ВИХОВАННІ ШКІЛЬНОЇ МОЛОДІ

  • Філоненко Л. В.
Ключові слова: міжкультурний підхід, культура, інноваційні виховні технології, толерантні міжособистісні взаємини, гуманістичні цінності, загальнолюдські цінності

Анотація

У статті розглядаються міжкультурні стратегічні аспекти морального виховання шкільної молоді, що базуються  на  інноваційних  педагогічних  технологіях  і  визначають  формування  толерантної  особистості  на  базі  гуманістичних, загальнолюдських цінностей. Аналіз нинішньої міжкультурної ситуації показує, що освітні реформи і зміни набувають особливого значення. Цей факт стимулює наукові дослідження в цій області, систематичне розвиток освіти та впровадження інноваційних освітніх технологій. Загальний розвиток країни в напрямку сталого цивілізованого суспільства буде  залежати  як  від  демократичного  освітнього  процесу  з  його  акцентом на гуманістичних цінностях і ефективному  управлінні на національному та регіональному рівнях. В даний час педагогіка та інші громадські науки повинні ліквідувати старі стереотипи і застарілі освітні форми і розробити обґрунтовану інноваційну систему освіти, створити технології і методи  змінного  програмування  і  моделювання.  Тому  вчені  в  своїх  дослідженнях  приділяють  особливу  увагу  найбільш  ефективним способам вдосконалення і розробки нових методологій освітнього процесу, як в нашому випадку ‐ формування особистості  студентів  на  принципах  толерантності  та  гуманістичних цінностей. Інтеграційні процеси в суспільстві,  глобалізація, зростаючий вплив етнічного чинника спонукають сучасна освіта застосовувати нову освітню модель – полікультурна  освіта,  покликане  забезпечити  гармонізацію  відносин  між  різними  етнічними  групами  в  сучасному  суспільстві, взаєморозуміння між людьми різних народів і Національностей у всьому світі, який характеризується великим культурним розмаїттям . В цьому відношенні міжкультурний підхід відіграє важливу роль в підготовці сучасної молоді до життя в багатокультурному суспільстві XXI століття. Він виступає  в  якості  теоретичної  і  методологічної  стратегії  гуманістичного освіти, формування міжкультурної компетенції.

Опубліковано
2018-01-30
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 2