МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД СТВОРЕННЯ ЦЕНТРІВ КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ У ПТНЗ

  • Величко Н. О.
Ключові слова: професійна кар’єра, центр консультування, методичний супровід, методист

Анотація

У статті висвітлено роль методичного супроводу в створенні, роботі,  координуванні  діяльності  центрів  консультування з професійної кар’єри учнів ПТНЗ згідно з сучасними вимогами та підходами.

Розкрито суть поняття «методичний супровід» та наголошено на важливості методичного супроводу як цілісної системи дій і заходів щодо становлення професійної кар’єри учнів.

Зазначено,  що  особливості  методичного  супроводу  потребують  системного  розвитку  необхідних  професійних  компетентностей як у методистів Навчально (науково) методичних центрів ПТО, так і методистів ПТНЗ.

Окреслено форми і методи навчання й консалтингу координаторів як вагомі структурні компоненти необхідні для успішного функціонування центрів консультування.

Показано напрями, за якими повинен здійснюватись методичний супровід центрів консультування, та описано ряд відповідних завдань.

Запропоновано  орієнтовний  поділ  методичного  супроводу  на  етапи, а саме: планування і підготовка, супровід,  використання результатів навчального процесу, відібрані заходи та їх підтримка, підсумковий аналіз.

Наголошено на важливості функції методистів Навчально‐методичних центрів ПТО, робота яких є «містком» між напрацюваннями науковців та координаторами центрів консультування з професійної кар’єри.

Зазначено, що сучасний методист ПТНЗ має бути обізнаний у особливостях професійного консультування з питань кар’єри та виступати при необхідності координатором діяльності центру.

Опубліковано
2018-02-04
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 3