ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ І СТРУКТУРИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ЗАДАЧІ

  • Акімова О. В.
Ключові слова: педагогічна задача, творча задача, педагогічна діяльність, педагогічна мета, навчальна задача, педагогічна ситуація

Анотація

У статті розглядаються загальні підходи до розуміння і сутності педагогічних задач, їх структурних особливостей, котрі автор вбачає у вихідних цілях освіти, що визначають зміст виховання; конструктивних цілях, котрі конкретизують загальний зміст виховання відносно до етапу освіти та конкретно вивченого предмету; оперативних цілях, які висуваються педагогом в конкретних умовах діяльності.

Окремо вирізняються задачі за основними аспектами організації діяльності, зокрема, задачі, пов’язані з організацією предметного змісту навчальної діяльності та задачі, пов’язані з організацією форм навчальної діяльності. Зроблено акцент на задачі, котрі класифікуються відповідно до етапів розгортання педагогічної діяльності: задачі аналітичного характеру, що виникають на орієнтаційному етапі діяльності педагога; задачі проектувального характеру; задачі комунікативного характеру.

Автор аналізує навчальні й навчально-творчі задачі, які можна використовувати при організації творчої навчальної діяльності студентів: задачі на виявлення протиріччя; задачі з відсутністю повної інформації; задачі на прогнозування; задачі на оптимізацію; задачі на рецензування; задачі на розробку алгоритмічних і евристичних розпоряджень; логічні задачі; задачі на складання протилежних задач; дослідницькі задачі; задачі на винахідливість; задачі на управління; задачі на комунікативність; задачі на розвиток фантазії та уявлення; естетичні задачі.

Опубліковано
2018-02-04
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4