МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ ДОЗВІЛЛЯ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

  • Баранецька Ю. М.
Ключові слова: культура дозвілля, виховання культури дозвілля студентської молоді, модель виховання культури дозвілля студентської молоді

Анотація

У поданій статті представлено авторську модель виховання у студентів вищих педагогічних навчальних закладів культури дозвілля засобами музичного мистецтва та охарактеризовано її основні блоки (цільовий, методологічний, операційно-змістовий, результативний). У відповідності до представленої моделі автором розкрито мету, принципи, педагогічні умови, методи, напрями та форми організації виховної роботи. Окрема увага зосереджена на описі операційно-змістового компоненту моделі, завдяки чому більш детально презентовано змістове та організаційне наповнення культурно-просвітницького, художньо-творчого, інтелектуально-пізнавального та соціально-благодійного напрямків виховання у студентів культури дозвілля засобами музичного мистецтва у позааудиторній роботі ВНЗ педагогічного спрямування.

Опубліковано
2018-02-04
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4