ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЙОМІВ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

  • Бачинська Р. С.
Ключові слова: професійна компетентність, методична компетентність, формування методичної компетентності, прийом, прийом дослідницького проекту, прийом рольового проекту, методична діяльність

Анотація

У запропонованій статті проаналізовано сучасні прийоми формування методичної компетентності майбутнього вчителя математики, визначено їх характерні особливості. До таких прийомів відносимо прийом дослідницького проекту та прийом рольового проекту. Прийом дослідницького проекту має характер наукового дослідження, сприяє залученню студентів до дослідницької діяльності. Під час використання рольового проекту майбутні учителі «приміряють» на себе певну роль (зазвичай учителя). Це сприяє набуттю досвіду моделювання професійної діяльності та розвитку особистісного ставлення до методичної діяльності. У студентів формуються методичні компетентності, які необхідні під час викладання математики у школі. Майбутні учителі вчаться проектувати та реалізовувати професійну діяльність, управляти навчальним процесом в умовах застосування такого прийому. Використання виділених прийомів дає змогу відчути особливості майбутньої професії й сформувати ті вміння, що неможливі без їх практичного застосування.

Опубліковано
2018-02-05
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4