МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ СЛУЖБИ ПОРЯТУНКУ

  • Великий Я. Б.
Ключові слова: модель, громадянське виховання, курсант, майбутні офіцери служби порятунку, навчально-виховний процес, педагогічні умови, громадянська вихованість

Анотація

У статті обґрунтовано модель громадянського виховання майбутніх офіцерів служби порятунку та описано її компоненти. Проаналізовано процес громадянського виховання, який проводиться в межах загальної професійної підготовки та громадянської освіти. Визначено структуру моделі громадянського виховання майбутніх офіцерів служби порятунку: педагогічні умови; особливості громадянського виховання; засоби, методи та форми; критерії, показники та рівні громадянської вихованості майбутніх офіцерів служби порятунку. Обґрунтовано педагогічні умови громадянського виховання майбутніх офіцерів служби порятунку. Виділено особливості змісту громадянського виховання курсантів: формування інтегративного громадянського світогляду курсантів; мета громадянського виховання курсантів як особистостей та як командного складу рятувальної служби, котрі, своєю чергою, повинні бути готові до громадянського виховання курсантів та підлеглих; виховання курсантів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін з формуванням спадкоємних знань та умінь; максимальне використання громадянського компоненту інших навчальних предметів; організація позанавчальної діяльності, спрямованої на громадянське виховання курсантів. Компонентами громадянської вихованості майбутніх офіцерів служби порятунку обрано мотиваційний, знаннєвий, ціннісний, ситуативний і рефлексивний. Критеріями громадянської вихованості майбутніх офіцерів служби порятунку визначено: когнітивний, процесуально-діяльнісний, ціннісно-змістовий, рефлексивний.

Опубліковано
2018-02-05
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4