НАЦІОНАЛЬНО‐ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА ЗАСОБАМИ МУЗИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ

  • Брилін Б. А.
  • Бриліна В. Л.
Ключові слова: національно‐патріотичне виховання, музична творчість, національна культура, фольклор, Батьківщина, патріотичні почуття

Анотація

У статті розглянуто аспекти національно‐патріотичного виховання дітей та юнацтва засобами музичного мистецтва в процесі навчально‐виховної діяльності. Ідея взаємозв’язку музичного мистецтва з формуванням національної свідомості молодого покоління громадян України ґрунтується на цілісності сприймання навколишнього світу та творів мистецтва, як одного з провідних шляхів національно‐патріотичного виховання. Відповідно перед учителем  постають завдання підвищення рівня художньої та загальної естетичної культури учнів, збагачення і систематизація знань про мистецтво, а також застосування ефективних форм і методів формування національно‐патріотичного виховання.

Узгоджуючи досягнення загальної педагогіки, психології і музикознавства у подачі інформаційного матеріалу, вчитель організовує спільну творчу діяльність учнів на уроках та в позакласних формах роботи, спрямовуючи на виховання почуттів, які сприяють усвідомленню любові до Батьківщини, свого народу, національної культурної спадщини. Реалізація навчальних шкільних програм ґрунтується на тісному взаємозв’язку урочних і позакласних форм виховної діяльності. Пісні патріотичної тематики історичні і сучасних композиторів є могутнім джерелом української духовності, яка пов’язана з національними морально‐естетичними цінностями і є культурним здобутком народу. Використання багатого музичного матеріалу національно‐патріотичної тематики сприяє формуванню у дітей та юнацтва почуття любові до рідної землі, гордості за свою Вітчизну.

Опубліковано
2017-12-02
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 2