ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДИК У КОНТЕКСТІ КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

  • Гарник А. А.
  • Дакалюк О. О.
Ключові слова: методи навчання, інтерактивні технології навчання, ефективність навчання, урок іноземної мови, вища школа

Анотація

Стаття досліджує ефективність використання інтерактивних методик у контексті комунікативного підходу до вивчення іноземної мови у вищій школі та з’ясовує наскільки інтерактивні технології навчання відповідають сучасним вимогам гуманізації освіти та потребам суспільства, наскільки вмотивоване їх застосування на уроках іноземної мови. Розглядаються організація та характерні риси інтерактивного навчання, яке базується на взаєморозумінні між окремими комунікантами в процесі комунікативного спілкування. У статті зазначається, що інтерактивні методи мають на меті активізувати діяльність студента і таким чином зробити його головною дійовою особою, яка активно і рівноправно взаємодіє з іншими студентами, як учасниками комунікативного навчального процесу, а також стимулювати інтерес того, хто навчається, пробудити у нього бажання практично використовувати іноземну мову, що і є реальним досягненням успіху в оволодінні дисципліною. Використання інтерактивних форм та методів в реалізації особистісно-орієнтованого підходу у викладанні іноземної мови дозволяє значно збільшити час мовної практики на заняттях для кожного студента, досягти належного засвоєння матеріалу усіма учасниками групи, вирішити різні виховні та розвиваючі задачі.

Опубліковано
2018-02-05
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4