ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ГЕОДЕЗИСТІВ

Ключові слова: компетентнісний підхід, інженерна освіта, професійна компетентність, математична грамотність, предметні компетенції, практико-орієнтовані завдання, міжпредметні зв’язки, проблемно-орієнтовні задачі, математична компетентність, математична культура

Анотація

Розглядається значущість завдання формування математичної грамотності майбутніх фахівців інженерних спеціальностей як основної складової їх математичної компетентності. Проводиться уточнення змісту поняття математичної грамотності студентів інженерних спеціальностей. Розглядаються складові математичної грамотності. Визначається важлива роль міжпредметних зав’язків та розв’язування проблемно-орієнтовних задач під час вивчення вищої математики як засобу формування математичної компетентності. Наведено приклади формування компонентів математичної грамотності у процесі навчання аналітичній геометрії.

Опубліковано
2018-02-13
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4