ПРОФЕСІЙНИЙ СКЛАД НАСТАВНИКІВ-ВИКЛАДАЧІВ ДУХОВНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ПОДІЛЛЯ (СЕРЕДИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

  • Зузяк Т. П.
Ключові слова: духовні заклади освіти, Поділля, загальнопедагогічна підготовка, педагогічна освіта, М. Сімашкевич, М. Леонтович

Анотація

У статті на основі літературних та архівних джерел простежено особливості професійного складу викладачів духовних навчальних закладів Поділля. Доведено низький науково-педагогічний рівень викладачів духовних закладів, їх непідготовленість із педагогіки, психології, логіки, а звідси — невідповідність професійного рівня випускника-вчителя потребам тогочасної школи й системи учіння й виховання. Розглянуто небажання представників російської церкви, які брали на себе відповідальність готувати вчителя, випускати високоосвіченого й національно свідомого працівника освітньої галузі для української школи. Охарактеризовано освітню діяльність М. Сімашкевича, М. Яворовського, М. Леонтовича та ін., які займали чільне місце в поширенні педагогічних знань серед вихованців духовних закладів освіти та сприяли більш якісній загальнопедагогічній підготовці майбутніх учителів.

Опубліковано
2018-02-13
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4