МОДЕЛЬ ВИХОВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ОБОВ’ЯЗКУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

  • Ільчишин Я. В.
Ключові слова: модель, моделювання, професійний обов’язок, виховання, професійні якості, майбутній фахівець цивільного захисту, навчально-виховний процес

Анотація

Проаналізовано особливості методу моделювання. Розглянуто способи побудови моделей виховання: проективні, організаційні, структурні, функціональні та формувальні. Обгрунтовано, що модель виховання професійного обов’язку майбутніх фахівців цивільного захисту має ознаки функціональної моделі. Цільовий блок запропонованої у дослідженні моделі вміщує соціально-концептуальне, поетапне та оперативне ціле покладання. Метою є готовність до виконання професійного обов'язку майбутнім фахівцем цивільного захисту Результативність моделі забезпечується підходами до організації навчально-виховного процесу (гуманістичним, діяльнісним, контекстуальним, середовищним). Дієвість моделі забезпечувалася реалізацією принципів виховання. Структурними компонентами моделі виховання професійного обов’язку є: зовнішні та внутрішні умови виховання професійного обов’язку; чинники виховного впливу: середовище, вихователі, колектив; форми та методи виховної роботи щодо професійного обов’язку на кожному рівні; рівні організації виховної роботи щодо професійного обов’язку: курсант, група, курс, інститут, університет; кількість учасників виховних заходів (індивідуальні, групові, колективні); результат: ефективність виховної роботи (формальні, неформальні). Центральне місце у межах змістового блока моделі належить основним видам діяльності майбутніх фахівців цивільного захисту щодо виконання професійного обов’язку: людини-людина (захист населення), людина-природа (екологічний захист), людина-техніка (загрози техногенного характеру), людина-знакова система (захист інформації). Фахівці цивільного захисту виконують обов'язок зумовлений вимогами держави, закону, громадськості, патріотизму а також під впливом власних внутрішніх переконань.

Опубліковано
2018-02-13
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4