СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ

  • Карпова О. О.
Ключові слова: підхід, навчальне середовище, колаборативне навчання, професійне спрямування, мультимедійні технології, інновації, командна робота, самонавчання

Анотація

У статті розглядаються сучасні підходи до навчання іноземної мови професійного спрямування. Виділено основні проблеми навчання іноземної мови професійного спрямування в умовах реформування системи вищої освіти. Визначено поняття підходу, розглянуто різні класифікації підходів та особливості їх використання у процесі навчання іноземної мови. Автор пропонує декілька сучасних підходів до викладання іноземної мови у немовному вузі. Особливу увагу приділено поєднанню традиційних та сучасних підходів із засобами ІКТ.

У статті розрізнено поняття кооперативного та колаборативного навчання, надано дефініцію колаборативного навчання іноземної мови. Серед форм і методів колаборативного навчання іноземній мові виділені такі як співбесіда, круглий стіл, фокус-список, анкетування й опитувальники, парне анотування статті, рольова гра, вирішення проблемних ситуацій, метод Jigsaw (головоломка) та ін.

Використання сучасних підходів таких як метод візуального мислення, «навчання з перервами», «гнучкі п’ятниці» та «навчання на місці» у процесі навчання іноземної мови професійного спрямування дає змогу зробити довгострокове навчання цікавим, творчим, стимулювати студентів до самонавчання, навчити критично й креативно мислити, розвивати самовпевненість. Автор пропонує декілька шляхів викладання іноземної мови професійного спрямування, у тому числі завдяки міждисциплінарному підходу.

Опубліковано
2018-02-13
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4