СУБ’ЄКТНО-ОСОБИСТІСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОБДАРОВАНИХ СТУДЕНТІВ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ РЕСУРС

  • Коваль М. С.
Ключові слова: обдарованість, здібності, педагогічна обдарованість, методика навчання педагогічно обдарованих студентів

Анотація

У статті досліджується актуальна педагогічна проблема — особистісна реалізація обдарованої студентської молоді як психологічна та педагогічна категорія. Зауважується, що обдарованих студентів характеризує ініціативність, рішучість, тверда воля, критичне мислення, ясний, гнучкий розум, комплекс вмінь, здібностей щодо здійснення запланованої діяльності.

Зроблено дефінітивний аналіз поняття обдарованості. Вказується на тому, що обдарованість — індивідуальна потенціальна своєрідність задатків людини, завдяки яким вона може досягти значних успіхів у певній галузі діяльності. У педагогіці виділяють кілька типів обдарованості: раціонально-мислительний (необхідний вченим, політикам, економістам); образно-художній (необхідний дизайнерам, конструкторам, художникам, письменникам); раціонально-образний (необхідний історикам, філософам учителям); емоційно-почуттєвий (необхідний режисерам, літераторам).

У роботі зроблено акцент на тому, що обдарована особистість — це найвища цінність суспільства, суб’єкт і об’єкт пізнання, спілкування, свідомої продуктивної діяльності і поведінки, індивід із соціально обумовленою системою психічних властивостей, здатний свідомо перетворювати себе та навколишній світ, створюючи матеріальні та духовні цінності. З’ясовано, що якість суб'єктності кращим чином виявляється в усвідомленій саморегуляції: вона вимагає свідомої постановки мети, виділення значущих умов, вибору дій і засобів по досягненню мети, контролю і корекції діяльності, вміння оцінити результат і при необхідності повернутися на ті етапи, які не дозволили досягти наміченого.

Суб'єктність включає такі властивості як самостійність, гнучкість і надійність саморегуляції в нових і непередбачуваних обставин. Таким чином конструкт саморегуляції належить до системи суб'єктно-особистісного потенціалу обдарованих студентів. Серед особистісних характеристик, що обумовлюють розвиток здібностей обдарованих студентів, ми виділили їх повсякденні уявлення про можливості розвитку свого інтелекту і особистості.

Опубліковано
2018-02-13
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4