ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

  • Компанець Н. М. НТУУ «КПІ». Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського»
Ключові слова: активізація пізнавальної діяльності, інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), рограмне забезпечення (ПЗ), нтернет, ноземні мови, тудент, авчальній процес, истанційне навчання

Анотація

У статті наведені можливі сучасні підходи до ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій для активізації пізнавальної діяльності студентів під час навчального процесу при вивченні іноземних мов. Наведено основні задачі, що вирішує ІКТ в навчальному процесі. Проаналізовані основні засоби комп’ютерних технологій в організації навчання, виділені їх основні переваги та недоліки, а також особливості застосування. Виокремлені основні види десктопних програм для вивчення іноземних мов: програми-тренажери, програми-словники, навчально-ігрові та контролюючі програми. Також розглянуті основні моделі «електронних перекладачів», якими часто користуються студенти при виконанні завдань: синтаксична та семантична.

Акцентовані суттєві переваги використання Інтернет-технологій як найбільш зручного засобу ІКТ: простий, швидкий та безкоштовний доступ до більшості навчальних ресурсів з будь-якого персонального комп’ютера, що підключений до мережі Інтернет. Відзначено найпопулярніший вид застосування ІКТ — дистанційне навчання, що реалізується виключно за умови можливості доступу до Інтернету. Дистанційне навчання є особливою формою організації навчального процесу, яка дозволяє студентам, що з об’єктивних причин не можуть відвідувати заняття, віддалено здобувати повноцінну вищу освіту.

Опубліковано
2018-02-13
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4