ВИКОРИСТАННЯ КОМУНІКАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІНТЕРНЕТУ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДНЗ

  • Голюк О. А.
Ключові слова: інформаційно‐комунікаційних  технологій, комунікаційний  потенціал  соціальних  Інтернет‐мереж, отовність майбутнього вихователя до взаємодії з родинами, інформаційно‐комунікаційна компетентність вихователя

Анотація

У статті висвітлено можливості використання комунікаційного потенціалу соціальних Інтернет‐мереж як засобу фахової підготовки бакалаврів спеціальності «Дошкільна освіта» у процесі вивчення навчальної дисципліни «Теорія та методика співпраці ДНЗ з родинами».

Підкреслюється, що інформаційно‐комунікаційна компетентність, набуття якої передбачено освітньою програмою підготовки  бакалаврів  спеціальності  «Дошкільна  освіта»,  має  забезпечуватися  не  тільки  через  зміст  фундаментальних  навчальних дисциплін, але й через форми, методи навчання дисциплін професійної та практичної підготовки. Наголошується, що вирішувати нові педагогічні завдання в контексті формування готовності майбутніх вихователів до взаємодії  з  родинами,  реалізовувати  нові  форми  педагогічної  діяльності  можливо  використовуючи  ресурсний  потенціал  мережі Інтернет.

Презентовано досвід виконання індивідуальної науково‐дослідної роботи (груповий проект) студентів, змістом якої є створення групи закритого типу в соціальній мережі ВКонтакті, присвяченої організації взаємодії вихователя конкретної групи з батьками дітей. Орієнтовними компонентами такої групи можуть бути: педагогічне портфоліо вихователів; теми для обговорень; різноманітні освітні ресурси; спеціально створена інформація, що включає не тільки текст, але й графічні зображення,  анімацію,  звук  і  відео  фрагменти;  стіна  оголошень,  відкритих і анонімних опитувань з можливістю  коментувати їх; фотоальбоми, відеоальбоми, аудіо‐колекції тощо.

Доведено, що оперативність, швидкість, доступність комунікації соціальних мереж дозволяють використовувати Інтернет і як  засіб  підготовки майбутніх  вихователів  до  взаємодії з родинами, і як  засіб  підвищення ефективності  налагодження співпраці педагогів з батьками вихованців.

Опубліковано
2017-12-03
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 2