МІСЦЕ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ У СТРУКТУРІ ЯКОСТЕЙ МАГІСТРА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

  • Ємчик О. Г.
Ключові слова: магістр, магістр дошкільної освіти, якості магістра дошкільної освіти, творчий потенціал магістра дошкільної освіти

Анотація

Статтю присвячено проблемі  визначення місця творчого  потенціалу  у  структурі  якостей  магістра  дошкільної освіти. Автор обґрунтовує важливість розв’язання проблеми творчого потенціалу фахівця у галузі дошкільної освіти  у  зв’язку  із  зростанням  її  ролі  як  початкового  етапу  системи освіти  в  цілому.  Метою  статті є визначення та  переосмислення специфіки магістерської підготовки у вищих навчальних закладах та місця творчого потенціалу у структурі професійно важливих якостей магістра дошкільної освіти. Автор наголошує на необхідності дослідження змісту підготовки на магістерському рівні вищої освіти, його удосконалення у контексті розвитку творчого потенціалу. У статті описано підходи науковців до виділення основних якостей магістра дошкільної освіти та їх співвідношення з поняттям творчого потенціалу.  Творчий  компонент  особистості  магістра  визначено  одним  із  основоположних  у  майбутній  професійній  діяльності, а розвиток творчого потенціалу детерміновано як запоруку його професійного зростання. Зроблено висновок, що  особистість  магістра  дошкільної  освіти  характеризується  високим  рівнем  розвитку  професійної  педагогічної  компетентності або, інакше кажучи, готовності на професійному рівні виконувати свої посадові і фахові обов’язки відповідно до сучасного стану розвитку дошкільної освіти та надбань передового педагогічного досвіду, як вітчизняного, так  і  зарубіжного.  Творчий  потенціал  автор  відносить  до  якостей  магістра  дошкільної  освіти,  які  дають  йому  змогу  найбільш ефективно здійснювати педагогічний процес в умовах вищого навчального закладу.

Опубліковано
2017-12-03
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 2