РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЗДАТНОСТІ ДО МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

  • Катеринюк Г. Д.
Ключові слова: компетентнісний  підхід, складові математичної компетентності, здатність до математичного моделювання, математична модель

Анотація

Розглянута  проблема  формування  й  розвитку  математичної  компетентності  учнів.  Виділені  складові  математичної компетентності: процедурна, технологічна, логічна, дослідницька та практична. Визначені показники даних компетентностей,  що  передбачають  формування  певних  умінь  і  здатностей  учнів  в  процесі  навчання  математики.  Показано, як на їх розвиток можна вплинути в процесі формування в учнів здатності до математичного моделювання. Наведені  конкретні  приклади  задач,  з  використанням  методу  математичного  моделювання,  організувавши  роботу  над  якими, вчитель може скористатися умовами розвитку описаних компетентностей. Зауважено, що процедурна компетентність  є  базисною  і  на  її  формування  певним  чином  можна  вплинути  при  роботі  з  типовими  задачами,  що  розв’язуються способом побудови однакової математичної моделі. На розвиток технологічної компетентності також можна вплинути вдало організувавши роботу учнів у процесі розв’язування задач методом математичного моделювання. Умовами  для  розвитку  логічної  компетентності  учнів  вчитель  також  може  скористатись  відпрацьовуючи  метод  математичного моделювання. Спонукаючи учнів до самостійних досліджень в процесі формування здатності до математичного  моделювання  також  повною  мірою  формується  їх  дослідницька  компетентність.  Особливу  увагу  пропонується звернути на практичну компетентність, безпосередньою ознакою якої є здатність учнів до математичного моделювання. Запропонований перелік складових математичної компетентності є своєрідною пропозицією переосмислити і  обговорити  його  в  подальших  публікаціях.  Зроблена  спроба  довести,  що  здатність  до  математичного  моделювання  є  ознакою математичної компетентності учнів.

Опубліковано
2017-12-14
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 2