ТЕХНОЛОГІЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ АГРАРІЇВ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ MATHCAD

  • Левчук О. В. Вінницький національний аграрний університет
Ключові слова: система Mathcad, математична підготовка, вища математика, комп‘ютерна математика, методика навчання математики, програмні засоби, системи комп‘ютерної математики, інформатизація освіти, інформаційні технології, професійна підготовка фахівців аграрного профілю

Анотація

В статті доводиться необхідність переорієнтації аграрної освіти на фундаменталізацію та широке впровадження практико-орієнтованих інформаційних комп’ютерних технологій. Здійснено теоретичне обґрунтування технології математичної підготовки майбутніх аграріїв на основі застосування математичної системи Mathcad. Розглядаються окремі етапи технології: визначення мети та цілей вивчення навчальної дисципліни; відбір та структурування змісту навчання; вибір комп’ютерних та інформаційних засобів навчання; розробка рівнів використання комп’ютерних засобів навчання; підготовка дидактичного комплексу для засвоєння змісту дисципліни; визначення сукупності форм, методів, способів та прийомів організації навчально-пізнавальної діяльності студентів; контрольно-оціночний етап; сумісність технології з існуючою системою підготовки фахівців.

Опубліковано
2018-04-05
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4