ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ СПІВРОБІТНИКІВ ДСНС УКРАЇНИ

  • Литвин А. В. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • Повстин О. В. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Ключові слова: лідер, лідерські компетентності, виховання лідерських якостей, співробітники ДСНС, цивільний захист

Анотація

З метою управління особовим складом та успішного вирішення службових завдань, що стоять перед ДСНС України, керівнику підрозділу цивільного захисту необхідно сформувати (розвинути) низку лідерських якостей. Роль лідера полягає в умінні повести за собою, здатності об’єднувати людей заради вирішення конкретних завдань і досягнення поставленої мети. Для розвитку лідерських якостей фахівця цивільного захисту в освітньому процесі профільного ВНЗ необхідно вирішувати завдання, спрямовані на: вироблення особистої вмотивованості, стійкого бажання стати лідером, готовності приймати рішення і брати на себе відповідальність; розвиток індивідуальних інтелектуальних і моральних лідерських якостей, професійної компетентності, наполегливості; формування соціально-психологічної готовності лідера та його підготовка до роботи з колективом, що передбачає одержання навичок психологічного впливу, виховання культури спілкування, поваги до гідності інших; напрацювання вмінь і навичок швидко та правильно оцінювати ситуацію, знати і враховувати особливості всіх членів підрозділу. З метою розвитку лідерських якостей майбутніх фахівців цивільного захисту в усі функції освітнього процесу ВНЗ (аксіологічну, когнітивну, процесуальну, управлінсько-регулятивну) необхідно внести певні зміни. Розглянуті принципи і функції, які реалізуються у профільних ВНЗ під час навчальної та позанавчальної роботи з курсантами дають змогу вирішити важливе завдання підготовки співробітників різноманітних служб ДСНС України.

Опубліковано
2018-04-05
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4