ТВОРЧА САМОСТІЙНІСТЬ ЯК ПРОВІДНА УМОВА ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОГО СПРИЙНЯТТЯ СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

  • Лань Лі
Ключові слова: самостійність, студенти, фортепіанне навчання, художнє сприйняття, уміння

Анотація

В статті обгрунтовується сутність та зміст творчої самостійності та її роль у формуванні художнього сприйняття студентів мистецьких спеціальностей. Зясовано, що вивчення даної проблеми має давню історію (Арістотель, Платон, Сократ, Я. Коменський, М. Монтень, Т. Морр, Ф. Рабле, Ж.-Ж. Руссо, К. Ушинський та ін.). У сучасній психолого-педагогічній літературі «самостійну роботу студентів» розглядають як специфічний вид навчально-пізнавальної діяльності і як засіб навчання. Визначено складові самостійної роботи – ініціативність, рефлексія, самоконтроль. Виявлено, що самостійна робота на кожному етапі має конкретну мету, порядок і прийоми виконання роботи. Самостійна робота у класі фортепіано організовується так, щоб вона сприяла виробленню в учнів умінь і навичок майбутньої виконавської або музично-педагогічної діяльності. Вирішальною умовою продуктивної самостійної роботи студентів в процесі фортепіанних занять є доступність поставлених педагогом завдань. Від того, наскільки чітко педагог сформулює їх, визначить послідовність виконання і конкретизує, залежить успіх домашніх занять. Доведено, що самостійна робота виробляє високу культуру розумової праці, формує потребу в самостійній діяльності, прагнення вникнути в суть питання, вчить самостійно мислити та аналізувати факти і явища, що призводить до творчого розвитку та формування власної думки, поглядів, уявлень, власної професійної позиції.

Опубліковано
2018-04-05
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4