ФОРМАЛЬНІ МОДЕЛІ СИСТЕМ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ РЕЛЯЦІЙНИХ БАЗ ДАНИХ

  • Люльчак С. Ю. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського https://orcid.org/0000-0001-8437-4226
Ключові слова: база даних, інформація, інформаційна система, інформаційні технології, захист інформації, моделювання, реляційна база даних

Анотація

На сьогоднішній день розвиток науки і виробництва обумовив різке зростання кількості інформації, у зв'язку з чим питання про її опрацювання та збереження постали досить гостро. Використання комп’ютерних технологій і баз даних з метою швидкісної та якісної обробки інформації процесів виробництва в різних галузях стає невід'ємною частиною функціонування будь-яких організацій і підприємств. При цьому бази даних представляють собою кінцевий продукт, якому передує трудомісткий та складний процес проектування, який передбачає збір необхідної інформації, побудову інфологічної, реляційної та фізичної моделей. Це супроводжується зростанням потреби у підготовці висококваліфікованих фахівців з проектування баз даних. Дана стаття присвячена вивченню основних підходів до моделювання та розробки систем захисту інформації реляційних баз даних та представленню логіки вивчення тем навчальної дисципліни «Принципи побудови та захист інформації баз даних» в процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів. Сучасні вимоги до системи професійної освіти вимагають забезпечення підготовки таких фахівців, які б були конкурентоспроможними на ринку праці, тому все більша увага приділяється підвищенню якості формування знань та умінь з проектування баз даних. При цьому слід враховувати, що професійний процес проектування баз даних є складним та неповно формалізованим завданням, що обумовлює розподіл процесу проектування баз даних на рівні концептуального, логічного та фізичного проектування, які в свою чергу складаються з етапів проектування.

Опубліковано
2018-04-05
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4