ЗМІСТ ТА СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ ПОНЯТТЯ «МІЖЕТНІЧНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ»

  • Матієнко О. С.
  • Хомяковська Т. О.
Ключові слова: міжетнічна толерантність, виховання, компоненти, критерії, показники

Анотація

У статті розглянуто сучасну інтерпретацію понять «толерантність», «міжетнічна толерантність». Авторами уточнено визначення змісту поняття «міжетнічна толерантність» як здатність людини проявляти терпимість до малознайомого способу життя представників інших етнічних спільнот, їх поведінки, почуттів, ідей думок, тощо. Представлено логіку виділення у сфері поняття «міжетнічна толерантність» її основних компонентів, критеріїв та показників. Розкрито системний зв’язок між ними, який визначає особливості структурної організації міжетнічної толерантності.

Опубліковано
2018-04-11
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4