ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗАСОБАМИ МУЗИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Нестерович Б. І.
Ключові слова: учитель початкових класів, професійне мислення, музична діяльність, антиципація, рефлексія, контекстне навчання

Анотація

У статті презентоване теоретичне обґрунтування механізмів формування професійного мислення майбутніх учителів початкових класів засобами музичної діяльності. Професійне мислення учителя вивчається як творчо-рефлексивний процес, що розгортається на основі інтегральної взаємодії антиципації та рефлексії.

Підкреслено, що творчий характер професійного мислення майбутніх педагогів значною мірою залежить від сили їхніх рефлексивних реакцій. Адже ціннісно визначений педагогічний вплив на естетичну свідомість вихованців можливий лише за умов вчасного звернення вчителя до глибин власної емоційної пам’яті.

Не менш вагомим у становленні професійного мислення педагога є процес антиципації, який народжує передбачення необхідних змін і корективів у власній професійній діяльності задля підвищення її ефективності. Висловлена думка про те, що цілісний процес професійного мислення обумовлений, з одного боку, минулою інтелектуальною активністю студента (рефлексія), з іншого, прогнозованими умовами його фахової діяльності (антиципація).
У статті використана ідея контекстного навчання студентів на основі трансформації учбової діяльності в професійну, що пов'язане з перетворенням предметних знань на засіб регуляції професійної діяльності.

Обґрунтована роль музичної діяльності у розвитку професійного мислення майбутніх учителів школи першого ступеня. Представлені також результати емпіричного дослідження особливостей розвитку професійного мислення майбутніх учителів початкових класів у контексті залучення їх до музичної діяльності.

Опубліковано
2018-04-11
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4