ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛЮВАННЯ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

  • Одрехівський М. В.
  • Одрехівська І. М.
Ключові слова: віртуальність, інновація, інтеграція, інтелектуалізація, інформація, моделювання, навчання, реальність, система, технологія

Анотація

У роботі проаналізовано сучасні інноваційні тенденції, характерні для системи університетської освіти, зокрема: орієнтація на міжнародні освітні стандарти, розвиток багаторівневої освітньої системи, збагачення ВНЗ новітніми інформаційними технологіями, включення в систему Інтернет, розроблення та впровадження інноваційних технологій навчання, створення університетських комплексів та дослідницько-експериментальних центрів з апробації нових навчальних планів, створення авторських підручників, посібників, навчального забезпечення, розроблення освітніх стандартів, нових структур управління тощо; запропоновано шляхи реалізування інтегративної функції навчання та сучасні напрями підвищення його ефективності, до яких віднесено розроблення та використання ІНС та технологій, формування ВНС, які б включали інформаційні, проектні, інтерактивні, тренінгові, ігрові та інші технології навчання; досліджено, що моделювання, впровадження, використання та поширення інформаційних технологій в освіті змінює не лише окремі дії, але й людську діяльність загалом, впливаючи на усі психічні процеси, відбувається опосередкована діяльність з новими знаковими системами та засобами, що вимагає від учнів додаткових психологічних зусиль, а від учителів – використання нових методів та прийомів навчання; обґрунтовано, що взаємопов’язане та взаємообумовлене поєднання у процесі навчання реального і віртуального, з урахуванням психолого-педагогічних чинників, дозволить забезпечити ефективність нової моделі навчання, яка передбачає випереджувальний характер становлення особистості.

Опубліковано
2018-04-11
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4